Program 1.4.1. tura 3

Firma Centrum Komina sp.z o.o.sp,k. realizuje projekt „Wzrost konkurencyjności firmy CENTRUM KOMINA SP. Z O.O. SP.K. poprzez udział w targach budownictwa Bauen Kaufen Wohnen 2017 w Dreźnie (Niemcy) oraz w misjach gospodarczych do Niemiec.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuski 2020, Oś 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.4. – Promocja Regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. – Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP- projekty realizowane poza formułą ZIT.

W ramach realizowanego programu firma otrzymuje wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na promocję następujących innowacyjnych produktów.

  1. Akumulacyjny kominek TECHNIKO – produkt, który stosuje rozwiązania technologiczne, dotyczące odzysku energii z dymu oraz wymiennika wodnego.
  2. Innowacyjny komin systemowy TECHNIKO – wykorzystujący technologię glazurowania wewnętrznej powierzchni rdzenia ceramicznego komina, co ogranicza osadzanie się związków kreozotu i sadzy (zmniejsza ryzyko samozapłonu i pożaru sadzy w kominie), posiada filtr ograniczający emisję cząstek stałych podczas spalania opału stałego. Jeden z modułów produktu zawiera również cyrkulację wodną w ramach wspomagania systemu C.O., co wpływa na ograniczenie spalania paliw opałowych oraz wykorzystuje technologię oddawania ciepła do przyległych pomieszczeń mieszkalnych.

Powyżej wskazane produkty będą przedmiotem promocji oferty handlowej prezentowanej na imprezach targowych, będących przedmiotem niniejszego projektu, tj. na targach Bauen Kaufen Wohnen w Dreźnie oraz podczas szeregu misji gospodarczych na terenie całych Niemiec.

Terminy targów i misji:

  • Bauen Kaufen Wohnen w Dreźnie (Niemcy) – 2-3 wrzesień 2017 roku,
  • 15 misji gospodarczych na terenie całych Niemiec w terminie od drugiego kwartału 2017 roku do pierwszego kwartału 2018 roku.

Firma w oparciu o wyniki dotychczasowych badań i doświadczeń stworzyła kominek TECHNIKO oraz innowacyjny komin systemowy TECHNIKO. Zostały stworzone prototypy, późniejsze badania i działalność w ramach działu badawczo-rozwojowego rozwinęły produkt, nad którym cały czas prowadzone są badania zwiększające jego efektywność energetyczną. Obecny projekt związany jest z procesem promocji handlowo-gospodarczej, celem zwiększenia konkurencyjności firmy w związku z dysponowaniem nowymi, innowacyjnymi produktami (kominek akumulacyjny TECHNIKO i innowacyjny system kominowy TECHNIKO).

Cele strategiczne, związane z realizacją projektu to przede wszystkim:

  • pozyskanie nowych kontaktów biznesowych oraz klientów,
  • zwiększenie sprzedaży asortymentu,
  • ekspansja na rynki krajów europejskich (republiki bałtyckie, Niemcy, Austria, inne),
  • zapoznanie się z ofertą konkurencji i nowościami w branży zoologicznej.

Realizacja całego projektu odbywać się będzie od 1 kwietnia 2017 roku do 28 lutego 2018 roku.

Aktywna realizacja niniejszego projektu jest kompatybilna i komplementarna z pozostałymi programami, w których Centrum Komina zamierza uczestniczyć. Oprócz analogicznych programów związanych ze wsparciem na uczestnictwo w targach i misjach międzynarodowych (1.4.1.tura 1 oraz tura 2), będziemy realizować także program w ramach działania 1.1., który dotyczy działaności badawczo-rozwojowej. W ramach programu 1.1. zostanie przeprowadzonych szereg prac przemysłowych i rozwojowych innowacyjnych kominków i kominów Techniko. W ramach programu 1.5.1. zrealizowana zostanie z kolei modernizacja istniejącej hali pod uruchomienie produkcji innowacyjnych kominków Techniko.

W przypadku zainteresowania lub jakichkowiek pytań, pracownicy Centrum Komina pozostają do dyspozycji

Daniel Hrehorecki

Daniel Hrehorecki

język polski i angielski

tel. +48 503 033 999
d.hrehorecki@centrumkomina.pl
Anna Kałusiewicz

Anna Kałusiewicz

język polski i niemiecki

tel. +48 519 151 491
a.kalusiewicz@centrumkomina.pl
Michał Pasek

Michał Pasek

język polski i angielski

tel. +48 512 098 009
m.pasek@centrumkomina.pl
Damian Niezgodzki

Damian Niezgodzki

język polski i rosyjski

tel. +48 500 429 691
d.niezgodzki@centrumkomina.pl