Dotacja UE na targi i misję gospodarczą

Dotacja UE na targi i misję gospodarczą

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż wniosek o dofinansowanie naszego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, został pozytywnie oceniony przez ekspertów i w efekcie podpisaliśmy umowę na dotację na realizację naszego projektu. Tytuł naszego projektu brzmi: „Wzrost konkurencyjności firmy CENTRUM KOMINA sp.z o.o.sp.k. poprzez wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu.”

Nasz projekt obejmuje czynne uczestnictwo na następujących międzynarodowych targach budowlanych:
1. Maja I House Apartment w Rydze na Łotwie – 9-12.03.2017 roku.
2. EstBuild w Tallinie w Estonii – 5-8.04.2017 roku.
W ramach naszego projektu uda nam się zorganizować misję gospodarczą w Berlinie, podczas której przeprowadzimy kilkadziesiąt rozmów handlowych z naszymi potencjalnymi kontrahentami.

Celem projektu jest promocja naszych innowacyjnych kominków i kominów Techniko, a w konsekwencji wzrost wartości eksportu naszych produktów do krajów UE.

Wartość całego projektu wynosi 191593,22 złotych netto, w tym wartość dotacji: 162854,22 złotych netto.

Aktualnie jesteśmy w fazie bardzo intensywnych przygotowań do tych targów oraz misji gospodarczej. O dalszych fazach realizacji naszego projektu oraz osiągniętych efektach będziemy na bieżąco informować. W przypadku zainteresowania, chętnie udzielimy szerszych informacji.

pasekk-EFRR