Wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż wniosek o dofinansowanie naszego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, został pozytywnie oceniony przez ekspertów i w efekcie podpisaliśmy umowę na dotację na realizację naszego projektu. Tytuł naszego projektu brzmi: „Wzrost konkurencyjności firmy CENTRUM KOMINA SP. Z O.O. SP.K. poprzez udział w targach budowlanych: „Budma” w Poznaniu i „Resta” w Wilnie oraz w misji gospodarczej w Niemczech”.
Nasz projekt obejmuje czynne uczestnictwo na następujących międzynarodowych targach budowlanych:
1. BUDMA 2017 – Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury – 7-10 luty 2017 (Poznań, Polska)
2. RESTA Wilno 2017 – Międzynarodowe Targi Budownictwa – 26-29 kwietnia 2017 (Wilno, Litwa)
W ramach projektu planujemy zrealizować działania dotyczące promocji gospodarczej produktów własnych firmy Centrum Komina, tj. różnych modułów akumulacyjnego kominka Techniko i Innowacyjnego komina systemowego TECHNIKO oraz organizację misji gospodarczej w Niemczech, celem bliższej prezentacji asortymentu klientom.

Celem realizacji projektu jest:

– pozyskanie nowych kontaktów biznesowych oraz klientów i zwiększenie sprzedaży asortymentu,

– ekspansja na rynki krajów europejskich (Niemcy, Austria, kraje skandynawskie, republiki bałtyckie, inne),

– zapoznanie się z ofertą konkurencji i nowościami w branży budowlanej i architektonicznej, oraz branży energetycznej w zakresie rozwiązań z obszaru ogrzewania i wzrostu efektywności energetycznej.

Realizacja projektu pozwoli nam na pozyskanie nowych kontraktów i zwiększenie sprzedaży oraz na sfinalizowanie kolejnej inwestycji w środki trwałe-planujemy zakupić maszynę zwiększającą zdolności produkcyjne.

Aktualnie bierzemy udział w targach RESTA WILNO 2017.

 

Wartość całego projektu wynosi 265,680 złotych brutto, w tym wartość dotacji: 183 000 złotych netto.

 

 

 

pasekk-EFRR