Wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż wniosek o dofinansowanie naszego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 1.1., został pozytywnie oceniony przez ekspertów i w efekcie podpisaliśmy umowę na dotację na realizację naszego projektu. Tytuł naszego projektu brzmi: „Wzrost konkurencyjności firmy CENTRUM KOMINA SP. Z O.O. SP.K. poprzez realizacje badań przemysłowych w zakresie komina TECHNIKO i eksperymentalnych prac rozwojowych w zakresie innowacyjnego kominka TECHNIKO”.
Nasz projekt obejmuje m.in:
1. Prace rozwojowe na bazie stworzonego prototypu kominka TECHNIKO

2. Badania przemysłowe kominów TECHNIKO

Celem realizacji projektu jest wzrost aktywności badawczo-rozwojowej Centrum Komina Sp. z o.o. w Zielonej Górze, w wyniku czego zwiększy się konkurencyjność firmy na rynku regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym

 

Realizacja projektu pozwoli nam dostosować produkty firmy do wymagań rynku.

Wartość całego projektu wynosi 1 458 189,62  złotych brutto, w tym wartość dotacji: 922 745,75  złotych netto.

 

 

 

pasekk-EFRR