Program 1.5.1

Firma Centrum Komina sp.z o.o.sp,k. realizuje projekt „Wzrost konkurencyjności firmy Centrum Komina Sp. z o.o. sp.k. poprzez komercjalizację stworzonego prototypu innowacyjnego kominka TECHNIKO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuski 2020, Oś 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.5. – Rozwój Sektora MŚP, Poddziałanie – Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.

W ramach realizowanego programu firma otrzymuje wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na modernizację hali i uruchomienie produkcji innowacyjnych kominków Techniko. Przedsięwzięcie inwestycyjne polegać będzie na zakupie i montażu linii technologicznej do produkcji innowacyjnych kominków TECHNIKO. Ponadto, inwestycja dotyczyć będzie także adaptacji istniejących, aktualnie nie użytkowanej, hali, niezbędnej do zainstalowania linii produkcyjnej, a także składowania surowców, produktów gotowych.

Głównymi elementami nowego ciągu technologicznego są dwie nowoczesne maszyny CNC, które umożliwią szybkie i precyzyjne cięcie i obrabianie okładzin i innych elementów zabudów kominkowych TECHNIKO. Oprócz wspomnianych dwóch maszyn CNC, przewiduje się zakup i zorganizowanie ręcznych stanowisk obróbczych oraz warsztatowych. Inwestycja obejmuje także zakup środka transportu wewnętrznego, a także składowiska na płyty okładzin zabudów kominkowych, oraz surowców tj. płyty szamotowe, izolacje, kratki konwekcyjne, rury i kształtki kominowe, wkłady kominkowe, chemia budowlana. Produkcja kominków TECHNIKO będzie oparta o własne wyniki badań laboratoryjnych. Dzięki współpracy z instytucją naukową (CEO SP. zo.o. przy PWSZ w Sulechowie) opracowano prototyp urządzenia (LRPO 2007-2013 „Voucher na innowacje”). Następnie w warunkach laboratoryjnych przeprowadzono badanie prototypu i przygotowano jego finalną wersję do wprowadzenia na rynek. Wnioskodawca wystąpił również o ochronę własności intelektualnej w wymiarze polskim i europejskim poprzez uzyskanie wzoru użytkowego/przemysłowego.

Celem realizacji niniejszego projektu jest zwiększenie konkurencyjności Centrum Komina na rynkach Unii Europejskiej, poprzez poszerzenie typoszeregu oferowanych produktów o innowacyjne pozycje – nowe modele innowacyjnych kominków i kominów Techniko. Uruchomienie produkcji nowego, innowacyjnego produktu przyczyni się do wzrostu przychodów wynikających z pozyskania nowych klientów oraz utrzymania obecnych. Proces automatyzacji produkcji pozwoli na dużą wydajność i znaczny wzrost mocy przerobowych. Te dodatkowe możliwości pozwolą na otworzenie się na nowe rynki zbytu oraz większą ekspansję na rynek krajowy.

Realizacja całego projektu odbywać się będzie od 1 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Aktywna realizacja niniejszego projektu jest kompatybilna i komplementarna z pozostałymi programami, w których Centrum Komina zamierza uczestniczyć. Oprócz programów związanych ze wsparciem na uczestnictwo w targach i misjach międzynarodowych (1.4.1.), będziemy realizować także program 1.1., w ramach którego będziemy kontynuować prace przemysłowe i rozwojowe w zakresie innowacyjnych kominków i kominów Techniko.

W przypadku zainteresowania lub jakichkowiek pytań, pracownicy Centrum Komina pozostają do dyspozycji

Daniel Hrehorecki

Daniel Hrehorecki

język polski i angielski

tel. +48 503 033 999
d.hrehorecki@centrumkomina.pl
Anna Kałusiewicz

Anna Kałusiewicz

język polski i niemiecki

tel. +48 519 151 491
a.kalusiewicz@centrumkomina.pl
Michał Pasek

Michał Pasek

język polski i angielski

tel. +48 512 098 009
m.pasek@centrumkomina.pl
Damian Niezgodzki

Damian Niezgodzki

język polski i rosyjski

tel. +48 500 429 691
d.niezgodzki@centrumkomina.pl