Program 1.4.1. tura 2

Firma Centrum Komina sp.z o.o.sp,k. realizuje projekt „Wzrost konkurencyjności firmy CENTRUM KOMINA SP. Z O.O. SP.K. poprzez udział w targach budowlanych: „Budma” w Poznaniu i „Resta” w Wilnie oraz w misji gospodarczej w Niemczech” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuski 2020, Oś 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.4. – Promocja Regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. – Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP- projekty realizowane poza formułą ZIT.

W ramach realizowanego programu firma otrzymuje wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na promocję następujących innowacyjnych produktów.

 1. Akumulacyjny kominek TECHNIKO – produkt, który stosuje rozwiązania technologiczne, dotyczące odzysku energii z dymu oraz wymiennika wodnego.
 2. Innowacyjny komin systemowy TECHNIKO – wykorzystujący technologię glazurowania wewnętrznej powierzchni rdzenia ceramicznego komina, co ogranicza osadzanie się związków kreozotu i sadzy (zmniejsza ryzyko samozapłonu i pożaru sadzy w kominie), posiada filtr ograniczający emisję cząstek stałych podczas spalania opału stałego. Jeden z modułów produktu zawiera również cyrkulację wodną w ramach wspomagania systemu C.O., co wpływa na ograniczenie spalania paliw opałowych oraz wykorzystuje technologię oddawania ciepła do przyległych pomieszczeń mieszkalnych.

Powyżej wskazane produkty będą przedmiotem promocji oferty handlowej prezentowanej na imprezach targowych, będących przedmiotem niniejszego projektu, tj. na targach Budma w Poznaniu, a także na targach Resta w Wilnie (Litwa) oraz podczas misji gospodarczej w Niemczech.

Terminy targów:

 1. BUDMA Poznań 2017 – Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury – 7-10 luty 2017.
 2. RESTA Wilno 2017 – Międzynarodowe Targi Budownictwa – 26-29 kwietnia 2017.

Firma w oparciu o wyniki dotychczasowych badań i doświadczeń stworzyła kominek TECHNIKO oraz innowacyjny komin systemowy TECHNIKO. Zostały stworzone prototypy, późniejsze badania i działalność w ramach działu badawczo-rozwojowego rozwinęły produkt, nad którym cały czas prowadzone są badania zwiększające jego efektywność energetyczną. Obecny projekt związany jest z procesem promocji handlowo-gospodarczej, celem zwiększenia konkurencyjności firmy w związku z dysponowaniem nowymi, innowacyjnymi produktami (kominek akumulacyjny TECHNIKO i innowacyjny system kominowy TECHNIKO).

Cele strategiczne, związane z realizacją projektu to przede wszystkim:

 • pozyskanie nowych kontaktów biznesowych oraz klientów,
 • zwiększenie sprzedaży asortymentu,
 • ekspansja na rynki krajów europejskich (republiki bałtyckie, Niemcy, Austria, inne),
 • zapoznanie się z ofertą konkurencji i nowościami w branży zoologicznej.

Realizacja całego projektu odbywać się będzie od 15 września 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Aktywna realizacja niniejszego projektu jest kompatybilna i komplementarna z pozostałymi programami, w których Centrum Komina zamierza uczestniczyć. Oprócz analogicznych programów związanych ze wsparciem na uczestnictwo w targach i misjach międzynarodowych (1.4.1.tura 1 oraz tura 3), będziemy realizować także program w ramach działania 1.1., który dotyczy działaności badawczo-rozwojowej. W ramach programu 1.1. zostanie przeprowadzonych szereg prac przemysłowych i rozwojowych innowacyjnych kominków i kominów Techniko. W ramach programu 1.5.1. zrealizowana zostanie z kolei modernizacja istniejącej hali pod uruchomienie produkcji innowacyjnych kominków Techniko.

Organizacja misji gospodarczej w  Niemczech.
W ramach realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności firmy CENTRUM KOMINA SP. Z O.O. SP.K. poprzez udział w targach budowlanych: „Budma” w Poznaniu i „Resta” w Wilnie oraz w misji gospodarczej w Niemczech” Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuske 2020, Oś 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.4. – Promocja Regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. – Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP- projekty realizowane poza formułą ZIT, beneficjent (firma Centrum Komina sp. z o. o. sp. k.) planuje organizację misji gospodarczej w Niemczech. Celem misji jest bliższa prezentacja asortymentu klientom, (druga połowa 2017r) po obu targach, w których branża budowlana z Niemiec jest najliczniej prezentowana – misja będzie organizowana specjalnie dla kontaktów handlowych, pozyskanych na obu imprezach targowych.
W wyniku realizacji projektu firma Centrum Komina sp. z o. o. sp. k uzyska co najmniej 4 nowe kontrakty i zwiększy sprzedaż o co najmniej 15,1%. Ponadto w wyniku realizacji projektu beneficjent zrealizuje kolejną inwestycję w środki trwałe – zakupi maszynę zwiększającą zdolności produkcyjne.
Rynek niemiecki jest rynkiem bardzo chłonnym, stąd jest to jedna z większych grup również i na targach w państwach bałtyckich (na Litwie) oraz na targach Budma w Poznaniu. Misja będzie miała miejsce w Berlinie i będzie to spotkanie ze zdecydowanymi klientami, którym będziemy prezentować nasze produkty, w konkretnych ekspozycjach (wynajęte pomieszczenie w hotelu), zgodnie z określonymi wstępnie oczekiwaniami oraz omówione będą konkretne warunki dostaw.
 • spotkania z potencjalnymi odbiorcami niemieckimi,
 • wybór Berlina jest oczywisty – najbliższy największy rynek,
 • prezentacja kominków TECHNIKO i kominów TECHNIKO,
W spotkaniach wezmą udział architekci, firmy budowlane, hurtownie budowlane, firmy kominkowe.

W przypadku zainteresowania lub jakichkowiek pytań, pracownicy Centrum Komina pozostają do dyspozycji

Daniel Hrehorecki

Daniel Hrehorecki

język polski i angielski

tel. +48 503 033 999
d.hrehorecki@centrumkomina.pl
Anna Kałusiewicz

Anna Kałusiewicz

język polski i niemiecki

tel. +48 519 151 491
a.kalusiewicz@centrumkomina.pl
Michał Pasek

Michał Pasek

język polski i angielski

tel. +48 512 098 009
m.pasek@centrumkomina.pl
Damian Niezgodzki

Damian Niezgodzki

język polski i rosyjski

tel. +48 500 429 691
d.niezgodzki@centrumkomina.pl