Program 1.1

Firma Centrum Komina sp.z o.o.sp,k. realizuje projekt „Wzrost konkurencyjności firmy Centrum Komina Sp. z o.o. sp.k. poprzez realizację badań przemysłowych w zakresie komina TECHNIKO i eksperymentalnych prac rozwojowych w zakresie innowacyjnego kominka TECHNIKO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuski 2020, Oś 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.1. – Badania i Innowacje.

W ramach realizowanego programu firma otrzymuje wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na prace badawcze następujących innowacyjnych produktów.

  1. Akumulacyjny kominek TECHNIKO – prace rozwojowe w celu rozwoju i ulepszenia prototypu innowacyjnego kominka (poziom gotowości technologicznej obecny – 7, docelowy – 9 – zgodnie ze skalą Technology Readiness Level).
  2. Innowacyjny komin systemowy TECHNIKO – prace przemysłowe zmierzające do opracowania i wyprodukowania kilku prototypów innowacyjnych systemów kominowych Techniko (poziom gotowości technologicznej obecny – 2, docelowy – 9 – zgodnie ze skalą Technology Readiness Level).

Centrum Komina od lat prowadzi własne wyniki prac badawczo-rozwojowych. Zakres badań niezbędnych do poznania wszystkich właściwości własnych innowacyjnych rozwiązań wymagał zaangażowania jednostki naukowo – badawczej (Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie). Centrum Komina w roku 2015 (przygotowując pierwszy prototyp innowacyjnego kominka TECHNIKO) w ramach projektu „Voucher na innowacje – wsparcie przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń” – Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007 – 2013, nawiązało współpracę z jednostką badawczą CEO Sp. z o.o. w Sulechowie w zakresie przeprowadzenia badań energooszczędnej segmentowej, wolno stojącej zabudowy kominkowej, projektowanej na bazie wkładu kominkowego o mocy nominalnej 8 kW. Pozwoliło to zweryfikować przyjęte założenia technologiczne. Firma, w oparciu o wyniki badań, stworzyła pierwowzór innowacyjnego kominka, który po przeprowadzeniu wielokrotnych prób jego zastosowania w praktyce, w końcowym etapie badań spełnił wszystkie wymagania techniczno-jakościowe jakim musi odpowiadać ten produkt. Samo tworzenie wyrobu prototypowego wymagało przeprowadzenia kilkakrotnych zmian, zarówno w zakresie jego konstrukcji, jak i wyglądu zewnętrznego.

Projekt będzie realizowany we współpracy z PWSZ w Sulechowie oraz CEO Sp. z o.o. oraz instytucjami zagranicznymi PAVUS, a. s., TZÚS Praha, s.p. i DIBT. Głównym partnerem będzie Centrum Energetyki Odnawialnej (CEO), które jest ośrodkiem badawczo-rozwojowym, działającym przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Główne obszary funkcjonowania CEO skupiają się wokół prac badawczo – rozwojowych prowadzonych w zakresie energetyki odnawialnej, zarówno w obszarze energii elektrycznej, jak i cieplnej, a także mikrokogeneracji i trigeneracji energii. Na potrzeby badań zostaną wykorzystane następujące laboratoria będące w posiadaniu CEO Sp. z o.o.:

  • Laboratorium technologii cieplnej,
  • Laboratorium technologii elektroenergetycznych,
  • Laboratorium efektywności energetycznej,
  • Laboratorium wielkości energetycznych.

Celem realizacji niniejszego projektu jest zwiększenie konkurencyjności Centrum Komina na rynkach Unii Europejskiej, poprzez poszerzenie typoszeregu oferowanych produktów o innowacyjne pozycje – nowe modele innowacyjnych kominków i kominów Techniko.

Realizacja całego projektu odbywać się będzie od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2019 roku.

Aktywna realizacja niniejszego projektu jest kompatybilna i komplementarna z pozostałymi programami, w których Centrum Komina zamierza uczestniczyć. Oprócz programów związanych ze wsparciem na uczestnictwo w targach i misjach międzynarodowych (1.4.1.), będziemy realizować także program 1.5.1., w ramach którego zrealizowana zostanie modernizacja istniejącej hali pod uruchomienie produkcji innowacyjnych kominków Techniko.

W przypadku zainteresowania lub jakichkowiek pytań, pracownicy Centrum Komina pozostają do dyspozycji

Daniel Hrehorecki

Daniel Hrehorecki

język polski i angielski

tel. +48 503 033 999
d.hrehorecki@centrumkomina.pl
Anna Kałusiewicz

Anna Kałusiewicz

język polski i niemiecki

tel. +48 519 151 491
a.kalusiewicz@centrumkomina.pl
Michał Pasek

Michał Pasek

język polski i angielski

tel. +48 512 098 009
m.pasek@centrumkomina.pl
Damian Niezgodzki

Damian Niezgodzki

język polski i rosyjski

tel. +48 500 429 691
d.niezgodzki@centrumkomina.pl