Program 1.1 (2020-2022)

Przedsiębiorstwo Centrum Komina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Centrum Komina Sp. z o. o. Sp. k. poprzez realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie wykorzystania spieków kwarcowych do produkcji innowacyjnych systemów elewacji wentylowanej” o wartości 2.903.533,63 zł, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 1.884.880,46 zł. Celem głównym projektu, określającym zarazem jego podstawowe efekty, jest opracowanie – w efekcie zaplanowanych prac B+R – nowego, innowacyjnego na skalę międzynarodową modułowego systemu elewacji wentylowanej opartego o panele ze spieków kwarcowych i wykorzystującego akumulację ciepła słonecznego na frontach elewacyjnych do ogrzewania obiektu budowlanego.

W przypadku zainteresowania lub jakichkowiek pytań, pracownicy Centrum Komina pozostają do dyspozycji

Daniel Hrehorecki

Daniel Hrehorecki

język polski i angielski

tel. +48 503 033 999
d.hrehorecki@centrumkomina.pl
Anna Kałusiewicz

Anna Kałusiewicz

język polski i niemiecki

tel. +48 519 151 491
a.kalusiewicz@centrumkomina.pl
Michał Pasek

Michał Pasek

język polski i angielski

tel. +48 512 098 009
m.pasek@centrumkomina.pl
Damian Niezgodzki

Damian Niezgodzki

język polski i rosyjski

tel. +48 500 429 691
d.niezgodzki@centrumkomina.pl