Ogłoszenie dotyczące wyboru najlepszych oferentów

Ogłaszamy wyniki dwóch konkursów ofert na organizację i obsługę targów na Łotwie i Estonii. Gratulujemy zwycięzcom.

Wyniki 1_1.4.1_2016

Wyniki 2_1.4.1_2016

pasekk-EFRR