Ogłoszenie dotyczące wyboru najlepszych oferentów

Ogłaszamy wyniki dwóch konkursów ofert na organizację i obsługę targów na Łotwie i Estonii. Gratulujemy zwycięzcom.

Wyniki 1_1.4.1_2016

Wyniki 2_1.4.1_2016

pasekk-EFRR

Kontakt

KOMINKI: kominki@centrumkomina.pl
KOMINY: kominy@centrumkomina.pl

Kontakt

KOMINKI:  513 074 534
KOMINY: 504 255 588

Kontakt

KOMINKI: kominki@centrumkomina.pl
KOMINY: kominy@centrumkomina.pl

Kontakt

KOMINKI:  513 074 534
KOMINY: 504 255 588