Ogłoszenie dotyczące wyboru najlepszych oferentów

Ogłaszamy wyniki dwóch konkursów ofert na organizację i obsługę targów na Łotwie i Estonii. Gratulujemy zwycięzcom.

 

 

 

pasekk-EFRR

Kontakt

KOMINKI: kominki@centrumkomina.pl
KOMINY: kominy@centrumkomina.pl

Kontakt

KOMINKI:  513 074 534
KOMINY: 504 255 588