Ogłoszenie konkursu na organizację misji gospodarczych do Niemiec w ramach projektu 1.4.1. tura nr 3

Ogłaszamy konkurs ofert na organizację : Misji gospodarczych do Niemiec – organizacje i udział w misjach w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności firmy CENTRUM KOMINA SP. Z O.O. SP.K. poprzez udział w targach budownictwa Bauen Kaufen Wohnen 2017 w Dreźnie (Niemcy) oraz w misjach gospodarczych do Niemiec”  w ramach programu 1.4.1. tura 3. W załączeniu – Zapytanie ofertowe, Formularz oferty, a także Oświadczenie oferenta. Termin dostarczenia ofert upływa 15.08.2017 roku. Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe 1.4.1. tura 3

Załączniki