Ogłoszenie konkursu na organizację targów na Litwie

Ogłaszamy konkurs ofert na organizację i obsługę targów Resta w Wilnie na Litwie, które odbędą się w dniach 26-29 kwietnia 2017 roku. W załącznikach znajdują się: Zapytanie ofertowe, Formularz oferty, a także wymagane Oświadczenie oferenta. Termin dostarczania ofert upływa w dniu 28.01.2017 roku. Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Ogłoszenie konkursu na organizacje targów na Litwie

 

 

 

pasekk-EFRR