Informacja o realizacji projektu

    Przedsiębiorstwo Centrum Komina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Centrum Komina Sp. z o. o. Sp. k. poprzez realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych w ej w ramach działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 1.884.88zakresie wykorzystania spieków kwarcowych do produkcji innowacyjnych systemów elewacji wentylowanej” o wartości 2.903.533,63 zł, współfinansowany ze środków Unii Europejski0,46 zł.

   Celem głównym projektu, określającym zarazem jego podstawowe efekty,  jest opracowanie – w efekcie zaplanowanych prac B+R – nowego, innowacyjnego na skalę międzynarodową modułowego systemu elewacji wentylowanej opartego o panele ze spieków kwarcowych i wykorzystującego akumulację ciepła słonecznego na frontach elewacyjnych do ogrzewania obiektu budowlanego.