Informacja o realizacji projektu 1.5.1.

Przedsiębiorstwo Centrum Komina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt pn. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych kominów i kominków Techniko, opracowanych w wyniku przeprowadzonych prac B+R” o wartości 2.991.107,35 zł, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 1.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 1.357.400,00 zł.
Celem głównym projektu, określającym zarazem jego podstawowe efekty,  jest wdrożenie wyników przeprowadzonych prac B+R (projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Centrum Komina Sp. z o.o. sp.k. poprzez realizację badań przemysłowych w zakresie komina TECHNIKO i eksperymentalnych prac rozwojowych w zakresie innowacyjnego kominka TECHNIKO”, współfinansowany w ramach dz. 1.1 RPO-L2020) poprzez stworzenie mocy produkcyjnych dzięki adaptacji istniejącej hali produkcyjnej oraz jej zagospodarowania – wyposażenia w odpowiednią linię technologiczną.